Your search results

Krediti

Zahtjev za stambeni kredit.

Ispunite priloženi formular.Odgovor u roku od 24 h.

Odabirom opcije Saglasan/saglasna sam sa uslovima korištenja osoba koja podnosi zahtjev daje svoju izričitu saglasnost da mika.ba njene podatke i lične podatke dobivene popunjavanjem određenih rubrika prikuplja, obrađuje i njima se koristi u svrhu pružanja bankovnih i drugih finansijskih usluga za koje je ovlaštena, kao i da navedene podatke mika.ba Bosna i Hercegovina u istu svrhu može prenositi dalje u okviru Grupacije kojoj pripada. Svi podaci i lični podaci će kod mika Services d.o.o Bosna i Hercegovina biti zaštićeni kao povjerljivi prema trenutno važećim zakonskim odredbama. Osoba koja podnosi zahtjev jamči ispravnost podataka.